ΧΡΗΣΙΜΑ

Δήλωση Θανάτου

Είναι νομική απαίτηση η καταγραφή ενός θανάτου. Ένα γραφείο τελετών δεν μπορεί να προχωρήσει μέχρι να καταγραφεί ο θάνατος.

ΣΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ

Τιμώντας Ζωές, Γιορτάζοντας Κληρονομιές

Ποιος μπορεί να εγγραφεί

 • Στενός συγγενής του θανόντος
 • Συγγενής παρουσία κατά την τελευταία ασθένεια
 • Συγγενής που ζει στην περιοχή όπου επήλθε ο θάνατος
 • Άτομο παρών στο θάνατο
 • Το άτομο που προκαλεί τη διάθεση
 • Γραφείο κηδειών

Απαιτούμενα έγγραφα

 • Ιατρικό Πιστοποιητικό Θανάτου
 • Ιατρική κάρτα εάν υπάρχει
 • Διαβατήριο ή/και Βιβλίο αλλοδαπών/ Δελτίο ταυτότητας/ Έντυπο διαμονής
 • Υπογεγραμμένο έντυπο εγγραφής

Πληροφορίες που απαιτούνται από τον αιτητή

 • Ημερομηνία και τόπος θανάτου
 • Αιτία θανάτου
 • Πλήρες όνομα θανόντος
 • Ημερομηνία και τόπος γέννησης
 • Επάγγελμα και διεύθυνση κατοικίας
 • Εάν είναι έγγαμος, πλήρες όνομα και επάγγελμα συζύγου
 • Θρησκεία